Imprimare

Date despre proiect:

Denumirea completă a proiectului Acronimul proiectului Numărul proiectului Sursa finanţării Valoarea proiectului Durata proiectului Beneficiarii proiectului Rolul INCDPM in proiect
Promovarea şi coordonarea cercetării de mediu pentru o dezvoltare durabilă în ţarile din Centrul şi Estul Europei PROCEED 265352 Uniunea Europeană 729923 EUR (56482.63 EUR INCDPM) 30 de luni, incepand cu 1 ianuarie 2011 Comisia Europeană Partener

Descrierea proiectului:

PROCEED, început în ianuarie 2011 şi finanţat în cadrul programului FP7, se axează pe comunicarea şi diseminarea rezultatelor cercetărilor şi practicilor de mediu din ţările central şi est europene (CEE) către sectorul industrial, centrele de cercetare publice şi private şi mediul universitar.

În proiectul PROCEED sunt implicați 15 parteneri, din 12 țări din Centrul și Estul Europei: Grecia, Danemarca, Italia, România, Bulgaria, Polonia, Lituania, Letonia, Slovenia, Croaţia, Serbia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei.

Partners Map

 

Proiectul are scopul de a încuraja participarea ţărilor CEE la proiecte de cercetare finanţate de UE prin cooperare cu alţi parteneri europeni şi de a spori asimilarea rezultatelor cercetării. Ariile specifice de cercetare pe care se concentrează PROCEED sunt poluarea aerului, poluarea chimică şi tehnologii de mediu.

Obiectivele proiectului:

Proiectul PROCEED are ca obiective principale colectarea celor mai bune proiecte/ rezultate de cercetare din zona Europei Centrale şi de Est şi îmbunătăţirea comunicării existente la nivel european în ceea ce priveşte activitatea ştiinţifică dezvoltată pentru protecţia mediului. Se va realiza o bază de date a tuturor rezultatelor de cercetare inovatoare obţinute în ţările  CEE. De asemenea, se va realiza analiza SWOT a canalelor existente şi instrumentelor utilizate pentru a comunica în Europa rezultate de cercetare în domeniul mediului, acordând o atenţie deosebită mediului academic, factorilor de decizie politici şi industriei.

Etapele proiectului:

Proiectul deţine 5 pachete de lucru, după cum urmează:

  1. Colectarea celor mai bune practici/ rezultate (ianuarie - octombrie 2011)
  2. Analiza SWOT a proiectelor (perioada ianuarie 2011 – martie 2012)
  3. Brokerajul bunelor practici/ rezultatelor (octombrie 2011 – iunie 2013)
  4. Comunicarea şi diseminarea activităţilor (ianuarie 2011 – iunie 2013)
  5. Managementul proiectului (ianuarie 2011 – iunie 2013)

In această perioadă se află în derulare primul pachet de lucru Colectarea celor mai bune practici/ rezultate, al cărui lider este INCDPM. Toţi cei 15 parteneri au rolul de a colecta, sub supravegherea noastră, proiectele de cercetare coordonate de organizaţii private din România, finanţate la nivel naţional sau internaţional, axate pe una dintre următoarele trei arii de cercetare: poluarea aerului, poluarea chimică, tehnologii de mediu. La finalul acestei perioade, proiectele colectate vor fi evaluate, urmând ca cele mai inovative practici şi rezultate să fie promovate la nivel internaţional.


Rezultatele obţinute:

Până în prezent s­­-a realizat o bază de date comună în care partenerii introduc, prin intermediul unui chestionar on-line, informaţiile privind proiectele colectate. Aceasta va putea fi accesată prin intermediul website-ului PROCEED (http://www.proceed-project.eu/home.cfm). Metodologia ce va fi utilizată de Comitetul de Evaluare a proiectelor precum şi chestionarul cu ajutorul căruia se colectează în prezent rezultatele, au fost realizate de către INCDPM.

Experţi cheie implicaţi în proiect:

  1. Dr. Sorin CHEVAL, cercetător ştiinţific I - responsabil
  2. Dr. Cristina SÎRBU, cercetător ştiinţific - responsabil
  3. Dr. Ing. György DEÁK, cercetător ştiinţific I
  4. Monica Silvia MATEI, cercetător ştiinţific
  5. Violeta Monica DINU, cercetător ştiinţific

Fişă informativă: Drepturi de Proprietate Intelectuală PROCEED

Poster PROCEED

Broşură PROCEED (faţă)

Broşură PROCEED (verso)