• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Regatul Salbatic - TVR3


banner

În data de 01 iulie 2013 a început monitorizarea intensivă a punctului critic 01 Bala în cadrul proiectului "Monitorizarea impactului asupra mediului a lucrărilor de îmbunătățire a condițiilor de navigație pe Dunăre între Călărași și Brăila, km 375 - km 175", etapă ce s-a încheiat in data de 01 septembrie 2013

buton

Evenimente

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului (INCDPM) a organizat întâlnirea tehnică și evenimentul final din cadrul proiectului BUILD SEE în perioada 19-20 noiembrie la Hotel International, în București.

Citește mai departe...

Conferința Internațională
AQUALIRES 2014
“New tools for sustainable management of aquatic living resources”,
17-18 ianuarie 2014
http://aqualires.incdpm.ro

Citește mai departe...

În perioada 21-23 martie a avut loc  la Sovata (județul Mureș) al doilea workshop din cadrul  proiectului CarpathCC.

Citește mai departe...

Reprezentanţii Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului (INCDPM) au participat la Întâlnirea privind Suportul Ştiinţific pentru Strategia Dunării care a avut loc între 21 şi 22 martie 2013 în Ispra, Italia.

Citește mai departe...

În perioada 25-27 februarie 2013, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului a participat la şedinţa de progres a proiectului "Monitorizarea impactului asupra mediului a lucrărilor de îmbunătăţire a condiţiilor de navigaţie pe Dunăre între Călăraşi şi Brăila, km 375 şi km 175", organizată la sediul AFDJ Galaţi.

Citește mai departe...
Anunţuri

ANUNȚ 

Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecția Mediului anunță organizarea concursului, în condiţiile Legii 319/ 2003, pentru ocuparea unui post de Asistent deCercetare Științifică, vacant în cadrul proiectului cu titlul Tehnologii inovative pentru reducerea impactului negativ al schimbărilor climatice în culturile legumicole (LEGCLIM), cod PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0659, nr. contract 11/PCCDI/2018:

Citește mai departe...

ANUNȚ

 

Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecția Mediului anunță organizarea concursului, în condiţiile Legii 319/ 2003, pentru ocuparea unui post de Asistent deCercetare Științifică(Tematica și bibliografia subiectelor de concurs), vacant în cadrul proiectului cu titlul Tehnologii inovative pentru irigarea culturilor în condiţii de climat arid, semiarid și subumed-uscat (SMARTIRRIG), cod PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0254, nr. contract 27PCCDI/2018:

Citește mai departe...

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE

Asistent de Cercetare Stiintifica – ingineria Mediului

Citește mai departe...

În cadrul departamentului MNSIG se realizează activități de monitorizare a fenomenelor hidrodinamice și hidromorfologice prin procesarea datelor necesare evaluării schimbărilor ce apar în morfologia corpurilor de apă  (variații ale albiei și identificarea fenomenelor de eroziune/sedimentare), atât pe baza măsurătorilor din teren, cât și a simulărilor numerice.

De asemenea în cadrul departamentului se întocmesc hărți tematice pentru domeniile de activitate din cadrul INCDPM.

Arii de competență/ Activități:

Simularea numerică a curgerii apelor de suprafață

 • - Pregătirea datelor de intrare şi a scenariilor pentru simulări hidrodinamice şi hidromorfologice
 • - Rularea simulărilor numerice hidrodinamice şi hidromorfologice utilizând 3 suite de programe: MIKE, Delft3D și CEIWR-HEC
 • - Calibrarea şi validarea modelelor hidromorfologice, realizată pe baza principiului metodei DKRControl
 • - Postprocesarea rezultatelor obținute în urma rulării modelelor numerice hidrodinamice şi hidromorfologice

Hidrodinamică

 • - Monitorizarea, validarea şi prelucrarea complexă a datelor hidrodinamice:
 • date batimetrice single-beam și multi-beam
 • date privind debite și nivele în stații hidrometrice
 • date de viteză pe secțiuni transversale şi longitudinale
 • date privind debitul din măsurătorile pe secțiuni transversale

Hidromorfologie

 • - Investigarea hidromorfologică a cursurilor de apă. Prin utilizarea programelor specifice domeniului, se pot realiza:
 • Estimări privind transportul de sedimente
 • Localizarea zonelor de eroziune/sedimentare
 • Tendința de evoluție pe termen lung a albiilor râurilor

Realizarea și publicarea hărților tematice utilizând tehnici GIS

 • - Analiza și centralizarea datelor geospațiale și a măsurătorilor in situ
 • - Prelucrarea datelor din teren şi realizarea hărților de:
 • topografie a măsurătorilor in situ
 • localizare a zonelor de monitorizare a sturionilor şi traseele de migrație ale acestora
 • dispersie a poluanților în apă
 • dispersie a poluanților în aer
 • fenomene de eroziune/sedimentare
 • - Geoprocesări, analize automatizate a seturilor mari de date
 • - Crearea și îmbunătățirea bazelor de date GIS
 • - Publicarea datelor GIS, hărți şi instrumente ca servicii ARCGIS, pentru a fi utilizate în mediul web

Teledetecție

 • - Procesarea, interpretarea și analiza imaginilor satelitare
 • - Extragerea informațiilor referitoare la parametrii de calitate a mediului
 • - Detectarea de la distanţă a variațiilor de absorbție, reflexie şi de emisie a undelor electromagnetice

Modelarea transportului și dispersiei poluanților în atmosferă

 • - Preprocesarea datelor meteorologice în vederea utilizării în modele de dispersie;
 • - Dezvoltarea și gestionarea bazelor de date de calitatea aerului și meteorologice;
 • - Calibrarea, validarea și rularea modelelor de dispersie a poluanților în atmosferă
 • - Analiza şi interpretarea rezultatelor în cadrul modelelor de dispersie a poluanților în atmosferă 

Echipa

Georgeta Tudor CS

Alina Florina Nicolae CS

Bogdan Urițescu CS

Constantin Cîrstinoiu CS

Cristina Mihaela Bălăceanu CS III

Nicoleta Emilia Dincă techn.

Proiecte Reprezentative ale Departamentului „Prognoze şi Hărţi de Risc, Simulări Numerice şi Matematice”