Imprimare

Managementul Resurselor Naturale

Arii de competenţă:

Echipa

Mat. Theodor GHINDA - Sef Departament - Cercetător ştiinţific I
Ing. Monica Niculina RADU - Cercetător științific I

Activităţi:

Proiecte reprezentative ale Departamentului „Managementul Resurselor Naturale”

1. Titlu proiect:
,,Studiu privind identificarea modalităţilor de elaborare a Raportului anual privind starea mediului în România în conformitate cu Raportul european de stare a mediului (SOER)”

Contract nr. 73/01.08.2013
Beneficiar: Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, Direcția Controlul Poluării şi Evaluare Impact
Perioada: august – decembrie 2013
Obiectivul global: realizarea Raportului anual privind starea mediului în România în conformitate cu Raportul european de stare a mediului (SOER).
Obiective specifice:

  1. Identificarea modalităţilor de elaborare a Raportului anual privind starea mediului în România, introducerea setului de indicatori principali ai Agenţiei Europene de Mediu în acest raport, analiza şi interpretarea acestora conform SOER.
  2. Realizarea unui studiu de caz - Raportul anual privind starea mediului în România pe anul 2012.
  3. Prezentarea modalităţilor de elaborare a Raportului anual privind starea mediului în România în cadrul a 2 workshop-uri desfăşurate pe o perioadă de câte o zi pentru reprezentanţii Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi autorităţilor de mediu locale responsabile.

Activităţi realizate:

Rezultate: