Imprimare

Departamentul IMCN realizează cercetări în domenii de interes interdisciplinare, aferente domeniului fundamental de cercetare știința materialelor. Astfel, în cadrul IMCN, sunt realizate studii și cercetări privind impactul factorilor de mediu asupra construcțiilor, reciclarea și reutilizarea deșeurilor provenite din construcții și demolări, compatibilitatea cimenturilor cu agregatele, caracterizarea structurală și a proprietăților fizico-mecanice ale materialelor oxidice și metalice, tratamente termice pentru îmbunătățirea proprietăților materialelor oxidice și metalice, obținere micro și nano-materiale, dar și caracterizarea microtexturii materialelor ceramice și metalice.

Departamentul este format din personal de cercetare calificat în domeniul materialelor oxidice, metalice, polimerice etc, cu un nivel înalt de pregătire profesională (masterat, doctorat) în domeniul de activitate al departamentului. De asemenea, departamentul IMCN este dotat cu infrastructură performantă de ultimă generație, cu ajutorul căreia se pot realiza cu succes toate activitățile specifice din profilul Departamentului.

Arii de competenţă

Echipa

Dr. Ing. POTERAŞ George - Șef Departament - Cercetător Științific I

Ing. Olteanu Marius - Cercetător Științific III- Sef adjunct

Dr. Ing. Moncea Mihaela-Andreea - Cercetător Științific III

Dr. Ing. Dumitru Florina-Diana - Cercetător Științific III

Dr. Ing. Panait Ana-Maria – Cercetător Științific III

Ing. Baraitaru Andreea- Georgiana - Asistent de Cercetare Științifică

Ing. Neacsu Ionel - Asistent de Cercetare Științifică

Ing. Lungu Adrian - Asistent de Cercetare Științifică

Neagu Stelian – Tehnician

Activităţi

Proiecte Reprezentative ale Departamentului „Impactul Construcțiilor asupra Mediului”