• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Regatul Salbatic - TVR3


banner

În data de 01 iulie 2013 a început monitorizarea intensivă a punctului critic 01 Bala în cadrul proiectului "Monitorizarea impactului asupra mediului a lucrărilor de îmbunătățire a condițiilor de navigație pe Dunăre între Călărași și Brăila, km 375 - km 175", etapă ce s-a încheiat in data de 01 septembrie 2013

buton

Evenimente

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului (INCDPM) a organizat întâlnirea tehnică și evenimentul final din cadrul proiectului BUILD SEE în perioada 19-20 noiembrie la Hotel International, în București.

Citește mai departe...

Conferința Internațională
AQUALIRES 2014
“New tools for sustainable management of aquatic living resources”,
17-18 ianuarie 2014
http://aqualires.incdpm.ro

Citește mai departe...

În perioada 21-23 martie a avut loc  la Sovata (județul Mureș) al doilea workshop din cadrul  proiectului CarpathCC.

Citește mai departe...

Reprezentanţii Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului (INCDPM) au participat la Întâlnirea privind Suportul Ştiinţific pentru Strategia Dunării care a avut loc între 21 şi 22 martie 2013 în Ispra, Italia.

Citește mai departe...

În perioada 25-27 februarie 2013, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului a participat la şedinţa de progres a proiectului "Monitorizarea impactului asupra mediului a lucrărilor de îmbunătăţire a condiţiilor de navigaţie pe Dunăre între Călăraşi şi Brăila, km 375 şi km 175", organizată la sediul AFDJ Galaţi.

Citește mai departe...
Anunţuri

ANUNȚ 

Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecția Mediului anunță organizarea concursului, în condiţiile Legii 319/ 2003, pentru ocuparea unui post de Asistent deCercetare Științifică, vacant în cadrul proiectului cu titlul Tehnologii inovative pentru reducerea impactului negativ al schimbărilor climatice în culturile legumicole (LEGCLIM), cod PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0659, nr. contract 11/PCCDI/2018:

Citește mai departe...

ANUNȚ

 

Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecția Mediului anunță organizarea concursului, în condiţiile Legii 319/ 2003, pentru ocuparea unui post de Asistent deCercetare Științifică(Tematica și bibliografia subiectelor de concurs), vacant în cadrul proiectului cu titlul Tehnologii inovative pentru irigarea culturilor în condiţii de climat arid, semiarid și subumed-uscat (SMARTIRRIG), cod PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0254, nr. contract 27PCCDI/2018:

Citește mai departe...

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE

Asistent de Cercetare Stiintifica – ingineria Mediului

Citește mai departe...

Departamentul Inginerie pentru Protecţia Mediului şi Evaluarea Impactului (DIPMEI) desfăşoară în principal activităţi de cercetare fundamentală şi aplicativă pentru stabilirea impactului activităţilor economice asupra mediului şi identificarea soluţiilor de diminuare sau eliminare a impactului. În vederea îmbunătățirii calității factorilor de mediu, cercetătorii din cadrul DIPMEI, au capacitatea de a recomanda instalaţiile care respectă cele mai bune tehnici disponibile (BAT - Best Available Technics), în vederea retehnologizării/modernizării entităţilor economice în aşa fel încât impactul asupra mediului să fie minim.

DIPMEI oferă consultanţă, asistență tehnică şi expertiză în elaborarea documentațiilor de gospodărire a apelor și de protecție a mediului pentru agenti economici care isi desfasoara activitatea in diverse domenii de activitate cum ar fi: producția și distribuția de energie electrică și termică, întreprinderi industriale, unități de producție și de prelucrare a produselor agroalimentare, ferme agricole si zootehnice, etc.

 

Arii de competenţă:

 • Monitorizarea şi evaluarea calităţii aerului din zonele urbane şi industriale;
 • Determinarea concentrațiilor de substanțe poluante evacuate în atmosferă (emisii) și cele privind calitatea aerului la nivelul receptorilor (imisii);
 • Prognoze privind emisiile de substanțe poluante evacuate în atmosferă în vederea încadrării în plafoanele stabilite la nivel național și regional;
 • Determinarea nivelului de expunere la radiaţiile câmpului electromagnetic, datorate functionarii instalatiilor de producere si distributie a energiei electrice, a releelor si instalatiilor de telecomunicatii radio-TV, etc;
 • Elaborare de Studii de Evaluare a Impactului asupra Mediului, Bilanțuri de Mediu etc;
 • Studii pentru realizarea inventarelor de emisii de substanţe poluante în atmosferă;
 • Elaborarea de documente necesare obținerii avizelor și autorizațiilor de gospodărire a apelor;
 • Instruirea, conștientizarea populaţiei şi autorităţilor locale în ceea ce privește respectarea politicilor de mediu (surse de poluare, măsuri de reducere, cuantificarea efectelor, emisii de poluanţi şi folosirea surselor alternative de energie prin înlocuirea combustibililor clasici, etc).

Echipa

Ing. Raischi Natalia Simona – CS – Sef de Departament
Ing. Luminaroiu Lucian Gheorghe – ACS – Sef Adjunct
Dr. Ing. Cociorva Danut – CS II
Dr. Fiz. Sirbu Cristina – CS III 
Ecol. Mincu Mariana – CS III
Dr. Ing. Boaja Iustina – CS II
Dr. Ing. Mitiu Mihaela – CS III
Ing. Stefan Daniela Ioana - ACS
Checiu Rodica - Tehnician

Activităţi:

 • Monitorizarea emisiilor și imisii în atmosferă
 • Determinări ale câmpurilor electromagnetice
 • Evaluarea impactului asupra mediului
 • Prognoze privind emisiile de substanțe poluante evacuate în atmosferă
 • Informarea populației cu privire la problemele de mediu

Proiecte:

1. Titlu proiect: “Cercetarea şi dezvoltarea unor echipamente pentru diminuarea noxelor de eşapament din spaţii deschise sau închise ale aglomeraţiilor urbane”

Rezultate:

In cadrul proiectului s-a realizat o instalaţie de reţinere a poluanţilor specifici traficului auto în zona pasajelor subterane prin reţinerea acestora în elemente adsorbante cu cărbune activ şi hopcalită.

2. Titlu proiect: Contract  nr. 51-020/2007 CEEX-Parteneriate “Tehnologiile de epurare a apelor uzate rezultate de la producerea drojdiei de panificaţie”

Rezultate:

S-au adoptat soluţii de epurarea mixtă constând în descompunerea anae­robă a substanţelor organice în prima etapă, urmată de o descompu­nere aerobă în bazine deschise, apoi în biofiltre.