Imprimare

În prezent activitatea de cercetare ştiinţifică şi tehnologică din domeniul protecţiei mediului are misiunea de a răspunde necesităţilor societăţii legate de protecţia mediului, dezvoltarea durabilă și schimbările climatice, atât la nivel naţional, cât şi internaţional. Misiunea institutului este susţinută de către specialişti cu o bogată experienţă profesională, precum și de o infrastructură adecvată, care pot oferi în orice moment soluții competente la diferite provocări din domeniu. INCDPM desfăşoară activităţi complexe în domenii care vizează atât cercetarea fundamentală cât şi aplicată, la diferite scări temporale şi spaţiale.