Imprimare

ANUNȚ

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului București anunță organizarea concursului, în condiţiile Legii 319/2003, pentru ocuparea a șase posturi de Asistent de Cercetare Științifică și un post de Cercetător Științific, vacant în cadrul proiectului complex cu denumirea TEHNOLOGII INOVATIVE DE PRODUCERE A ENERGIEI REGENERABILE DIN SURSE NATURALE INTEGRATE ÎN INSTALAŢII COMPLEXE-(TEACHERS), Proiect 1 ,,Optimizarea semnificativă a sistemelor complexe de producere a energiei regenerabile în zone costiere şi în ape curgătoare”, cod PN-III-P1.-1.2-PCCDI-2017-0406, nr. contract 81PCCDI/2018:

Asistent de Cercetare Științifică (ACS) – 6 posturi

Norma de lucru: normă întreagă (8 ore/zi, 40 ore/săptămână)

Perioada angajării: ianuarie 2019-septembrie 2020, perioadă determinată cu posibilitate de prelungire

   

Cercetător Științific (CS) – 1 post

Norma de lucru: normă întreagă (8 ore/zi, 40 ore/săptămână)

Perioada angajării: ianuarie 2019-septembrie 2020, perioadă determinată cu posibilitate de prelungire

Data ca care are loc concursul: 27.11.2018, ora 09:00

Locul desfășurării concursului: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului București, Splaiul Independenței, nr. 294, sector 6, cod poștal 060031

Înscrierea la concurs se face până la data de 22.11.2018.

I. Conținutul dosarului de candidatură:

 

IICondiții specifice necesare pentru ocuparea posturilor de ACS și CS

 

III. Probe de selecție: probă scrisă (proba 1) urmată de interviu (proba 2) Ierarhizarea candidaților se face în ordinea descrescătoare a notei finale. Modul de calcul al notei finale este media aritmetică a notelor acordate de la 1 la 10, la probele 1 și  2.

 

IV. Tematica: este specifică domeniului de cercetare legat de obiectivele proiectului, respectiv îmbunătațirea unor tehnologii pentru realizarea unor modele funcționale de producerea energiei electrice prin utilizarea energiei regenerabile.

 

V. Bibliografie și tematică:

 

Asistent de Cercetare Științifică (ACS)

 1. Bull SR.Renewable energy today and tomorrow. ProcIEEE2001;89(8).
 2. Dorel Dusmanescu, Scenario for implementation of renewable energy sources in Romania, 2014 (https://www.sciencedirect.com/);
 3. Poteraş G., Reciclarea materialelor provenite din reciclări şi dezafectări. Bucureşti, 2006.
 4. Muscalu., Use of recycled aggregates in rigid pavement construction, 2011 (https://www.researchgate.net/)
 5. Ioan Ioja, Metode de cercetare si evaluare a starii mediului, Editura Etnologică, București 2013

Tematică:

 1. Evaluarea potențialului României privind energiile regenerabile;
 2. Impactul activităților antropice asupra mediului înconjurător. Proceduri și metodologii de evaluare;
 3. Reciclarea materialelor în vederea obținerii de materii prime secundare.

Cercetător Științific (CS)

 1. Drăgan; Bughiu., Energii regenerabile și utilizarea acestora, Vol.1 și 2 din 2009
 2. Strategia UE privind Economia Circulară
 3. Mediu construit sustenabil- domeniu de interes pentru regiunea centru (https://www.adrcentru.ro).
 4. Poteraş G., Reciclarea materialelor provenite din reciclări şi dezafectări. Bucureşti, 2006.
 5. C., Metodologia privind evaluarea impactului asupra mediului, Rev. St. Educatie, spiritualitate si cultura ecologică, nr.16, 2016

Tematică:

 1. Tipuri de instalații de valorificare a energiei eoliene și hidraulice;
 2. Evaluarea impactului asupra mediului a unui parc eolian;
 3. Sustenabilitatea mediului construit;
 4. Reciclarea materialelor, modalitate principală de trecere la economia circulară.

Informații suplimentare se pot obține la adresa e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau la tel. 021.305.26.00, de luni până vineri, în intervalul 13:00 – 14:00.

 

REZULTATELE CONCURSULUI TEACHERS