Imprimare

ANUNȚ

 

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului București anunță organizarea concursului, în condiţiile Legii 319/2003, pentru ocuparea a trei posturi de Asistent de Cercetare Științifică, vacante în cadrul proiectului cu denumirea PROCESE INTEGRATE ȘI SUSTENABILE DE DEPOLUARE A MEDIULUI, REUTILIZARE A APELOR UZATE ȘI VALORIFICARE A DEȘEURILOR (SUSTENVPRO), PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0245, nr. contract 26PCCDI/2018.

Asistent de Cercetare Științifică (ACS) – 3 posturi

Norma de lucru: normă întreagă (8 ore/zi, 40 ore/săptămână)

Perioada angajării: ianuarie 2019 - decembrie 2020, perioadă determinată cu posibilitate de prelungire

Data ca care are loc concursul: 27.11.2018, ora 09:00

Locul desfășurării concursului: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului București, Splaiul Independenței, nr. 294, sector 6, cod poștal 060031

Înscrierea la concurs se face până la data de 22.11.2018.

 

I. Conținutul dosarului de candidatură:

II. Condiții specifice necesare pentru ocuparea posturilor

III. Probe de selecție: probă scrisă (proba 1) urmată de interviu (proba 2). Ierarhizarea candidaților se face în ordinea descrescătoare a notei finale. Modul de calcul al notei finale este media aritmetică a notelor acordate de la 1 la 10, la probele 1 și  2.

 

IV.Tematica: este specifică domeniului de cercetare legat de obiectivele proiectului, respectiv dezvoltarea unor tehnologii și materiale inovatoare pentru a elimina poluanții organici prioritari, reducând astfel impactul lor asupra mediului:

  1. Evaluarea calitatii apelor
  2. Aplicatii ale nanomaterialelor în protectia mediului
  3. Nanomateriale utilizate în epurarea apelor uzate
  4. Metode de sinteza a nanomaterialelor

 

V. Bibliografie:

  1. Fryxell G.E., Guozhong C., 2012 - Environmental Applications Of Nanomaterials: Synthesis, Sorbents And Sensors (2nd Edition), Imperial College Press, ISBN 978-1-84816-803-9
  2. Ramsden J., 2009 – Essentials of Nanotechnology, Ventus Publishing ApS, ISBN 978-87-7681-418-2
  3. Covaliu C., Matei E., Paraschiv G., Predescu A., 2014 - Metode de analiză a calității apelor, Ed. Printech, ISBN 978-606-23-0329-7
  4. Plăiaşu A.G., Nanomateriale și nanotehnologii, Editura Universităţii din Piteşti, ISBN 978-606-560-945-7, 2016/100.
  5. 5. Cloete T.E., De Kwaadsteniet M., Botes M., Lopez-Romero J.M., 2010 - Nanotechnology in Water Treatment Applications, Caister Academic Press, ISBN 978-1-904455-66-0.

 Informații suplimentare se pot obține la adresa e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau la tel. 021.305.26.00, de luni până vineri, în intervalul 13:00 – 14:00.

 

REZULTATELE CONCURSULUI SUSTENVPRO - 3 posturi ACS

 

# Nume/ prenume

Nota Proba 1

Probă scrisă

Nota Proba 2

Interviu
Nota finală

Admis/

respins
1. Gheorghe Ionuț Petrache 9,29 9,30 9,30 Admis
2. Lungu Adrian Florin 9,18 9,52 9,35 Admis
3. Voicu Mădălina Andreea 9,04 9,40 9,22 Admis