Imprimare

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE
Tehnician - definitivare


    Tematică:

  1. Măsurători terestre (obiectul şi ramurile măsurătorilor terestre, suprafeţe terestre, suprafeţe de proiecţie, unităţi de măsură, tipuri de coordonate).
  2. Instrumente de măsurare - statia totală (prezentare generală, părţile componente, instalarea aparatului în staţie).
  3. Metoda drumuirii (definiţii şi clasificări, proiectarea reţelelor de drumuire, operaţii de teren).
  4. Scara planurilor şi hărţilor.
  5. Elementele planurilor şi hărţilor.

Referinţe bibliografice: