Imprimare

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE
CS Protecția Mediului – post vacant

Tematică:

  1. Metode și tehnici de monitorizare a ihtiofaunei, utilizate la nivel mondial.
  2. Impactul antropic, cauza majoră a declinului ihtiofaunei din ultimele decenii.
  3. Sturionii, specii de pești vulnerabile: problematica și studiul acestora din punct de vedere al monitorizării migrației și al comportamentului în diferite condiții.

Referinţe bibliografice: